Kleis Broekhuizen

Prof. mr. Kleis Broekhuizen is advocaat en hoogleraar.

In verschillende rollen heeft hij zich sinds 1992 met financieel recht beziggehouden. Na vijftien jaar advocatuur – onder meer als partner bij NautaDutilh – werkte hij als specialist bij het ministerie van Financiën, als General Counsel van het bestuur van pensioenfonds ABP en als senior strategisch beleidsadviseur bij de Autoriteit Financiële Markten.

Sinds 2017 is hij hoogleraar Recht & Regulering Financiële Markten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze functie combineert hij vanaf 13 april 2022 met die van advocaat-partner bij Keijser Van der Velden.

Zijn werkgebied is het financiële toezichtrecht in brede zin met een focus op kapitaalmarktenrecht, algemene reguleringsvraagstukken en financieel consumentenrecht. Kleis werkt rechtstreeks voor marktpartijen, maar ook voor advocaten van andere kantoren om in hun proces-, advies- en transactiezaken op deelterreinen als expert mee te denken, adviezen te geven of onafhankelijke juridische opinies te verstrekken.

"Het financieel toezicht is een rechtsgebied dat door de tomeloze regelgroei met de dag complexer wordt. Omdat financieel toezicht in onze veranderende wereld zo belangrijk is – denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, digitalisering en moderne inzichten over menselijk gedrag –, moet steeds goed worden nagedacht over de vraag wat wij met al die regels precies willen bereiken."

kleis500x500

 

 

Specialisme

  • Kapitaalmarktenrecht
  • Algemene reguleringsvraagstukken
  • Financieel consumentenrecht

Contact

Kleis Broekhuizen
kleisbroekhuizen@keijservandervelden.nl
+31 880 440 880