Track record

Adviseren

 • Crowdfundingplatform begeleiden. Opstellen documentatie, adviseren omtrent vergunningplicht en afstemmen met AFM.
 • Opzetten en herstructureren van beleggingsinstellingen, voor retail beleggers, institutionele beleggers en familiefondsen, inclusief aanvraag AIFMD vergunning.
 • Ondernemingen en beleggingsinstellingen bijstaan bij het opstellen van prospectussen voor obligaties, aandelen en participaties met goedkeuring van de AFM.
 • Fusie begeleiden tussen verzekeraars binnen Nederland en grensoverschrijdend.
 • Adviseren van een family office over de impact van de transparantieverplichtingen onder de Common Reporting Standard (CRS) en de vierde anti-witwas-richtlijn richtlijn.
 • Pensioenfondsen begeleiden bij de uitbesteding van hun vermogensbeheer. Adviseren en onderhandelen over investment management agreements en transition management agreements.
 • Adviseren elektronisch geldinstellingen en betaaldienstverleners over contracten, geldstromen, toezicht en over uitzonderingen van PSD2 (o.a. uitzondering voor handelsagenten)
 • Adviseren over toepasselijkheid financieel recht en begeleiden bij vergunningaanvragen of ontheffingen.

 

Procederen

 • Tuchtklachten tegen accountant, o.a. tuchtklacht namens 700 beleggers met miljoenenschade.
 • Procedure en schikking over derivatenhandel bij een landelijke woningcorporatie.
 • Bijstaan van een getuige in een parlementaire enquête over onder meer derivatenhandel.
 • Procederen en onderhandelen over rentederivaten van beleggingsfondsen en ondernemingen. Heronderhandelen leningsvoorwaarden met de banken.
 • Civielrechtelijke procederen bij conflicten tussen financiële instellingen onderling en conflicten tussen financiële instellingen en hun beleggers/klanten.