Track record

Adviseren

 • Opzetten en herstructureren van beleggingsinstellingen, voor retail beleggers, institutionele beleggers en familiefondsen, inclusief aanvraag AIFMD vergunning of registratie.
 • Adviseren en begeleiden van secondary transacties in beleggingsinstellingen.
 • Ondernemingen en beleggingsinstellingen bijstaan bij het opstellen van prospectussen voor obligaties, aandelen en participaties met goedkeuring van de AFM.
 • Fusie begeleiden tussen verzekeraars binnen Nederland en grensoverschrijdend.
 • Adviseren van financiële instellingen en hun klanten over de risico’s en gevolgen van AML verplichtingen.
 • Pensioenfondsen begeleiden bij de uitbesteding van hun vermogensbeheer. Adviseren en onderhandelen over investment management agreements en transition management agreements.
 • Adviseren van elektronisch geldinstellingen en betaaldienstverleners over contracten, geldstromen, toezicht en over uitzonderingen van PSD2 (o.a. uitzondering voor handelsagenten)
 • Assisteren van crypto partijen bij hun DNB registratie en adviseren van crypto partijen bij de reikwijdte van cryptodiensten en –producten binnen het bestaande regulatoire kader en MiCA en het opstellen van overeenkomsten inzake crypto-dienstverlening.
 • Crowdfundingplatform begeleiden, o.a. onder de EU Crowdfundingverordening (ECSPR). Opstellen documentatie, assisteren bij vergunningaanvragen en adviseren over vergunningvereisten.
 • Adviseren over toepasselijkheid financieel recht en begeleiden bij vergunningaanvragen of ontheffingen.
 • Verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en bedrijfstakpensioenfondsen
 • Overstap van een paritair bestuursmodel naar een omgekeerd gemengd bestuursmodel door ondernemingspensioenfondsen en een bedrijfstakpensioenfondsen
 • Tot stand brengen van uitvoeringsovereenkomsten tussen werkgevers en ondernemingspensioenfonds en algemeen pensioenfonds
 • Overeenkomsten tot fiduciair management, overeenkomsten tot pensioenadministratie en vermogensbeheer tussen pensioenfondsen en hun dienstverleners
 • Splitsing, fusies en overnames van ondernemingen en de gevolgen voor de relaties met pensioenuitvoerders
 • Collectieve waardeoverdrachten van pensioenfondsen naar andere pensioenuitvoerders (algemeen pensioenfonds, verzekeraar, Belgisch Opf)

 

Procederen

 • Tuchtklachten tegen accountant, o.a. tuchtklacht namens 700 beleggers met miljoenenschade.
 • Procedure en schikking over derivatenhandel bij een landelijke woningcorporatie.
 • Bijstaan van een getuige in een parlementaire enquête over onder meer derivatenhandel.
 • Procederen en onderhandelen over rentederivaten van beleggingsfondsen en ondernemingen. Heronderhandelen leningsvoorwaarden met de banken.
 • Civielrechtelijke procederen bij conflicten tussen financiële instellingen onderling en conflicten tussen financiële instellingen en hun beleggers/klanten.
 • Verplichte deelneming door ondernemingen in bedrijfstakpensioenfonds.
 • Geschillen tussen verzekeraars en opdrachtgevers met betrekking tot gesepareerde beleggingsdepots.
 • Geschillen met betrekking tot toeslagverlening.