Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Aanvullende Informatie

Keijser Van der Velden N.V.
Groesbeekseweg 69
6524 CR NIJMEGEN

KVK nr: 09212535
BTW nr: NL821714648 B01

Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
Neuhuyskade 94
2596 XM
Den Haag
070 - 335 35 35, info@advocatenorde.nl

De verzekeringen inzake beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid zijn afgesloten via Mutsaerts Verzekeringen en Pensioen, Ringbaan West 240, 5038 NX Tilburg. De opdrachtgever ontvangt op verzoek informatie over het gedekte bedrag en eventueel andere relevante voorwaarden.

Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de desbetreffende advocaat, dan wel bij de klachtenfunctionaris van kantoor. Uw advocaat zal u desgewenst informeren wie de klachtenfunctionaris en – bij ontstentenis – de plaatsvervangend klachtenfunctionaris is. Op klachten wordt zo snel mogelijk gereageerd en met het oog op om een bevredigende oplossing. Indien op deze wijze geen oplossing kan worden gevonden is elk der partijen bevoegd om het geschil voor te leggen aan de gewone rechter te Arnhem, hetzij de Geschillencommissie Advocatuur conform haar dan geldend reglement. De instantie waar het geschil het eerst aanhangig is gemaakt is exclusief bevoegd.