Track record

Adviseren

  • Crowdfundingplatform begeleiden. Opstellen documentatie, adviseren omtrent vergunningplicht en afstemmen met AFM.
  • Opzetten en herstructureren van beleggingsinstellingen, voor retail beleggers, institutionele beleggers en familiefondsen, inclusief aanvraag AIFMD vergunning.
  • Ondernemingen en beleggingsinstellingen bijstaan bij het opstellen van prospectussen voor obligaties, aandelen en participaties met goedkeuring van de AFM.
  • Fusie begeleiden tussen verzekeraars binnen Nederland en grensoverschrijdend.
  • Adviseren van een family office over de impact van de transparantieverplichtingen onder de Common Reporting Standard (CRS) en de vierde anti-witwas-richtlijn richtlijn.
  • Maken van een impactanalyse van Amerikaanse regelgeving (SEC en CFTC) voor een Nederlands hedge fund dat activiteiten in de Verenigde Staten wil ontplooien.
  • Pensioenfondsen begeleiden bij de uitbesteding van hun vermogensbeheer. Adviseren en onderhandelen over investment management agreements en transition management agreements.
  • Adviseren betaaldienstverleners over contracten, geldstromen en toezicht.