Publicaties

Het grote(re) plan. De hoopgevende rol van wetgeving in de slag naar duurzaam investeren

 M.R. Hoekstra, 'Het grote(re) plan', New financial magazine 2021, afl. 35, p. 55-57.