Publicaties

De werking van de Prospectusrichtlijn op beleggingsinstellingen

De werking van de Prospectusrichtlijn op beleggingsinstellingen (M.E.J. Verrest), TFR 2005, p. 248 e.v.